Ocena brak

Stosunki pracy z wyboru

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Nawiązanie stosunku pracy następuje na podstawie wyboru, jeżeli z wyboru wynika stosunek pracy w charakterze pracownika. Ta ogólna norma ( art.76 KP) nie ma zastosowania wszędzie tam, gdzie z wyborem nie łączy się wykonywanie pracy w ramach stosunku pracy. Wybór, jako podstawa powstania stosunku pracy występuje przede wszystkim w organizacjach społecznych w odniesieniu do stale urzędujących członków zarządu a także do pracowników samorządu terytorialnego (np. wójt, burmistrz. prezydent miasta i jego zastępcy, członkowie zarządu gminy).

Stosunek pracy z wyboru upodabnia się do stosunku pracy, którego źródłem jest umowa na czas oznaczony, bo także i on ma przez pewien okres ( czas pełnienia funkcji). Macierzysty zakład pracy udziela osobie wybranej na stanowisko urlopu bezpłatnego, jeżeli wola stron jest kontynuowanie tego stosunku pracy, a po wygaśnięciu mandatu zatrudnia go na stanowisku równorzędnym pod względem wynagrodzenia z poprzednio zajmowanym, a wiec nie koniecznie na tym samym stanowisku.

Obowiązek dalszego zatrudnienia pracownika jest uwarunkowany zgłoszeniem sie tej osoby do pracy w ciagu 7 dni od rozwiązania stosunku racy z wyboru (art. 74 KP). Niedotrzymanie tego warunku powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba ze nastąpiło z przyczyn niezależnych od pracownika, np. z przyczyn jego choroby.

Podobne prace

Do góry