Ocena brak

Stosunki pracy a stosunki tzw. służbowe

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

Stosunek pracy jest zobowiązaniem, którego treścią jest świadczenie przez pracownika pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę- w zamian za wynagrodzenie.

W pojęciu stosunku pracy mieszczą się stosunki wynikające z umowy o pracę, powołania, wyboru i mianowania.

Nie uznaje się za stosunki pracy stosunków zatrudnienia osób pełniących służbę w jednostkach militarnych i pozamilitarnych. Tego rodzaju stosunki zatrudnienia są określane jako stosunki służbowe.

Stosunki służbowe mają również pewne cechy stosunków zobowiązaniowych. Polegają one na pełnieniu służby na rzecz konkretnej jednostki organizacyjnej- podmiotu zatrudniającego w zamian za uposażenie. Stosunki służbowe powstają w drodze nominacji albo powołania.

Podobne prace

Do góry