Ocena brak

Stosunki majątkowe w spółce jawnej

Autor /Cyryl555 Dodano /26.12.2011

Za zobowiązania spółki jawnej odpowiada wobec wierzycieli każdy wspólnik bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami. Odpowiedzialność taka istnieje pomimo wydzielenia odrębnego majątku spółki.

Każdy ze wspólników musi liczyć się z tym, że wierzyciel spółki może skierować swe roszczenia przeciwko niemu (nawet w pierwszej kolejności). Wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku, lub każdego z osobna, zależnie od tego jaką metodę uzna za najlepszą z punktu widzenia zaspokojenia swych roszczeń.

Podobne prace

Do góry