Ocena brak

Stosunek ubezpieczenia

Autor /Ananiasz Dodano /29.11.2011

W efekcie zawarcia umowy ubezpieczenia powstaje stosunek ubezpieczenia, który wiąże zakład ubezpieczeń z ubezpieczonym. Prawny stosunek ubezpieczenia jest rodzajem stosunku zobowiązaniowego, w który jego strony są powiązane ze sobą wzajemnymi prawami i obowiązkami o charakterze majątkowym (oświadczenia woli, przepisy prawne, ogólne warunki ubezpieczenia). Można stwierdzić, że umowa ubezpieczenia jest zawierana w celu nawiązania stosunku ubezpieczenia.

Podobne prace

Do góry