Ocena brak

Stosunek tchawicy i oskrzeli do narządów sąsiednich

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

Pod względem gałęzi. Gałęzie są widoczne po otwarciu wnęki płuca i odchy leniu jej brzegów; początek gałęzi leży jeszcze w głębi wnęki i dopiero nieznacznie dalej wchodzi w obręb tkanki płucnej.

Po stronie prawej po krótkim przebiegu (1,5—2,5 cm) przeważnie nie dochodząc do wnęki oskrzele oddaje gałąź, która przebiega nad tętnicą płucną prawą1 i stąd nosi nazwę oskrzela nacltętniczego (bronchus eparterialis); oskrzele to kieruje się ku górze oraz bocznie i wstępuje do płata ęórnego, jednego z trzech, które tworzą płuco prawe. Po krótkim przebiegu, w obrębie wnęki, oskrzele główne prawe dzieli się na dwie dalsze gałęzie; jedna z nich wnika do płata środkowego, druga biegnąca w przedłużeniu oskrzela głównego — do płata dolnego. Obie te gałęzie przebiegają poniżej tętnicy płucnej prawej, są to więc oskrzela podtętniczc (bronchi hypar-teriales).

Po stronie lewej, po stronie chvupłatowego płuca lewego, po 4—5 cm przebiegu oskrzele główne lewe oddaje w głębi wnęki jedną gałąź do płata górnego i drugą będącą jego przedłużeniem do płata dolnego lewego płuca. Po stronie lewej nic ma oskrzela nadtętniczego, obie gałęzie są oskrzelami pod tętniczymi.

Powyższe gałęzie oskrzelowe, zazwyczaj trzy po stronie prawej i dwie po stronie lewej, odpowiednio do liczby płatów w każdym płucu, wchodząc przez wnękę w obręb tkanki płucnej odpowiedniego płata—stają się oskrzelami wcwnątrzpłucny mi. Są to oskrzela płatowe (bronchi loba-res), ponieważ dzieląc się kilkakrotnie (p. dalej) zaopatrują cały płat, w którym przebiegają.

Podobne prace

Do góry