Ocena brak

Stosunek społeczny i jego rodzaje

Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011

Należy odróżnić stosunek społeczny od wzajemnych oddziaływań. Wzajemne oddziaływania są krótkotrwałe i przypadkowe.

System wzajemnego oddziaływania (stosunek społeczny) charakteryzuje się istnienim:

1. Dwóch partnerów

2. Łącznika stosunku społecznego: przedmiotu materialnego lub duchowego, ze względu na który kształtuje się stosunek

3. Sytuacji będącej platformą pewnego stosunku

4. Układu powinności obowiązków czy też unormowanych czynności, które powinni względem siebie wykonywać (pełnienie roli)

Zależność społeczna jest tylko elementem stosunku społecznego.

Istnieją stosunki społeczne bezpośrednie (powstają ze względu na jakieś odniesienie podmiotu do podmiotu) i pośrednie (powstają ze względu na jednakowe albo różnorodne odniesienie tych podmiotów do czegoś lub do kogoś).

Są też stosunki społeczne faktyczne (powstają ze względu na jakieś oddziaływanie podmiotu społecznego na inny podmiot lub na jakieś jego sprawy) i tetyczne (powstają ze względu na jakąś normę, traktowaną jako normę wiążącą jej adresata, która temu podmiotowi wyznacza określone zachowanie wobec innego podmiotu, czy też zachowanie się w określony sposób ze względu na czynność konwencjonalną dokonaną przez inny podmiot).

Stosunki społeczne formalne i nieformalne.

Stos. społ. o charakterze ....................... (zdepersonalizowanym, nie zwraca się uwagi na osobę partnera stosunku) i personalnym.

Podobne prace

Do góry