Ocena brak

Stosunek prawny

Autor /ziutek Dodano /22.03.2011

Stosunek prawny traktujemy jako cząstkę rzeczywistości, jako jeden z rodzajów stosunków społecznych.

Stosunek prawny-to relacje między podmiotami prawa.

Stosunek społeczny- względnie stałe, powtarzające się wzajemne zależności, czyli oddziaływania ludzi na siebie jako członków społeczeństwa. Stosunki prawne różnią się tym, że ich powstanie, zmiana i ustanie są określone normami prawa. Są odmianą stosunków społecznych w takim sensie, w jakim norma prawna jest odmianą normy społecznej.

Stosunek prawny- odmiana stosunku społecznego, zespół określonych oddziaływań wyznaczonych dyspozycją normy prawnej. W postaci zasadniczej, stosunek realny, konkretny, który wynika ze zdarzeń prawnych, w postaci abstrakcyjnej, stosunek wyłącznie myślowy, powinnościowy.

Podział stosunków prawnych:

  1. w oparciu o metodę regulacji (zależny od tego czy ich podstawą jest norma prawa cywilnego, karnego czy administracyjnego),

  2. według liczby podmiotów uczestniczących w stosunku prawnym - dwustronne- np. kupno- sprzedaż, - wielostronne- np. spółka, - o nieograniczonej ilości podmiotów- np. spółka akcyjna.

Stosunek prawny istnieje pomiędzy podmiotami tak długo, jak długo co najmniej jeden z nich ma ustanowione przez normę prawną uprawnienie lub obowiązek prawny zachowania się w sposób oczekiwany dla drugiego podmiotu. Gdy uprawnienie to lub obowiązek gaśnie, przestaje istnieć między tymi podmiotami stosunek prawny. Są to więc stosunki czasowe- tzn., że możemy wskazać moment powstania, czas trwania oraz moment ich wygaśnięcia.

Podobne prace

Do góry