Ocena brak

Stosunek prawa naturalnego do prawa stanowionego na gruncie Konstytucji RP z 1997 roku

Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011

Spór o istnienie i charakter prawa naturalnego toczy się już od czasów Afrodyty. W czasach nowożytnych przybrał on na znaczeniu w okresie Oświecenia, gdy zaczęto przestrzegać prawa i wolności jednostki ludzkiej. Powstała wtedy koncepcja, że życie, wolność i własność przysługują każdemu, z racji tego , że jest człowiekiem. Rolą prawa stanowionego może być jedynie potwierdzenie zasad naturalnego porządku rzeczy.

Konstytucja pisana i zasady prawa natury stanowią byty o zupełnie odrębnym charakterze nawet jeśli treści z nich wynikające w pewnym stopniu się pokrywają. Choć nie ulega wątpliwości, że zasady prawa natury mają charakter nadrzędny nad decyzjami ustawodawcy, to nie ma potrzeby zapisywania tej nadrzędności w samej Konstytucji, bo sama Konstytucja stanowi element odrębnego systemu normatywnego.

Konstytucja pisana może odwoływać się do owych zasad , wystarczy wskazać rozdział II art. 30 i kolejne wskazujące na przyrodzona i niezbywalną godność człowieka – nienaruszalną oraz inne prawa i wolności .

W ten sposób akcjologia prawa natury współokreśla system wartości wynikający z Konstytucji.

Podobne prace

Do góry