Ocena brak

STOSUNEK PRAWA ADM. DO INNYCH GAŁĘZI PRAWA

Autor /Makary Dodano /25.11.2011

P.A. a prawo konstytucyjne.

  • P.K. – naczelne miejsce jako, że konstytucja to norma prawa nadrzędnego

  • P.A. traktowane jest jako „przedłużenie” regulacji zawartych w Konstytucji

  • rozszerza ogólne normy Konst. i je konkretyzuje

  • niektóre „przestrzenie” są w Konst. pominięte – wówczas normy P.A. są pierwotnymi

P.A. a prawo cywilne.

  • P.A. jako prawo publiczne wprowadza ograniczenia w korzystaniu z P.C. (niekiedy interes prywatny jednostki musi ustąpić interesowi publ. – PZP)

P.A. a prawo pracy

P.A. a prawo karne.

  • niektóre obowiązki wynikające z P.A. mają duży ciężar gat. i należy je wspomóc środkami nacisku P.K.

  • niektóre naruszenia obowiązków wynikających z P.A. uznawane są przez ustawodawcę za przestępstwa (zanieczyszczenie środowiska)

  • P.K. urzycza P.A. swoich środków przymusu, sankcji zabezpieczających

Podobne prace

Do góry