Ocena brak

Stosunek okrężnicy wstępującej do otrzewnej

Autor /kaylen Dodano /10.01.2012

Okrężnica wstępująca i okrężnica zstępująca mają podobny stosunek do otrzewnej. Oba odcinki w większości przypadków powleczone są otrzewną tylko na powierzchniach przedniej i bocznych, natomiast na ścianie tylnej otrzewna trzewna zlepia się z otrzewną ścienną, w następstwie czego obie te części okrężnicy leżą zaotrzewnowo (ryc. 127, 136) przyrastając do tylnej ściany brzucha. Jednak układ otrzewnej w stosunku do obu pionowych odcinków okrężnicy jest osobniczo i fizjologicznie bardzo zmienny. W stanie silnego wypełnienia większa część powierzchni tylnej leży zaotrzewnowo; jeżeli odcinki te są puste lub mięśniówka ich jest silnie skurczona, powłoka otrzewna wystarcza do pokrycia większej części obwodu ściany i tylko mały odcinek powierzchni tylnej leży zaotrzewnowo. Również osobniczo stosunki te mogą ulegać znacznym zmianom. W przeszło połowie przypadków (52%) oba pionowe odcinki okrężnicy leżą zaotrzewnowo i nie mają krezki; w 48% przypadków zachowuje się krezka albo okrężnicy wste-pującej, albo zstępującej, tzn., że odpowiednie odcinki jelita przytwierdzone są zdwojeniem otrzewnej do tylnej ściany brzucha. Mniej więcej w 1/3 przypadków występuje krezka okrężnicy wstępującej, w 1/4 — krezka okrężnicy zstępującej.

Podobne prace

Do góry