Ocena brak

Stosunek odbytnicy do otrzewnej

Autor /kaylen Dodano /10.01.2012

Otrzewna pokrywa odcinki górne powierzchni przedniej i powierzchni bocznych części miednicznej odbytnicy. Z boków przerzuca się otrzewna na ścianę tylno-boczną miednicy, z przodu zaś na narządy miednicy położone do przodu od odbytnicy. Otrzewna powierzchni bocznych pokrywa mniej więcej 1/3 górną część tych powierzchni i granica jej zstępując ku dołowi coraz bardziej zbliża się do powierzchni przedniej. Na powierzchni przedniej pokrywa ona mniej więcej 2/3 górne części miednicznej i u mężczyzn przechodzi na tylną powierzchnię pęcherza  moczowego (na wysokości ujść moczowodów) wyścielając zagłębienie odbytniczo-pęcherzowe (excavatio rectovesicalis); u kobiet zaś przerzuca się na górną część tylnej ściany pochwy (na wysokości ujścia zewnętrznego macicy) oraz na tylną ścianę macicy i tworzy zagłębienie odbytnic z o-maciczne (excavatio rectouterina s. cavum Douglasi). Linia przejścia otrzewnej, pozioma na powierzchni przedniej, przebiega na powierzchniach bocznych skośnie ku górze i ku tyłów; w całości ma ona kształt podkowy, której końce sięgają do wysokości trzeciego kręgu krzyżowego. Otrzewna przerzucając się z powierzchni bocznych na tylno-boczną ścianę miednicy po obu stronach wytwarza ku tyłowi kieszonkowate wypuklenia otrzewnej, tzw. zachyłki przyodbytnicze (recessus s. fossae pararecłales), które zanikają, kiedy bańka odbytnicy silnie się wypełnia. Powierzchnia tylna odbytnicy nie ma powłoki otrzewnej; odbytnica nic ma też krezki. Część kroczowa odbytnicy nie ma w ogóle powłoki otrzewnej.

Poziom, na którym otrzewna przerzuca się z powierzchni przedniej odbytnicy na narządy położone do przodu od niej, ma duże znaczenie praktyczne w związku z częstymi zabiegami chirurgicznymi w tej okolicy. Jest on wyższy u mężczyzn niż u kobiet. U pierwszych dno zagłębienia odbytniczo-pęcherzowego leży około 7,5 cm powyżej odbytu (palec wskazujący wprowadzony przez odbyt sięga do tej wysokości); u kobiet odległość dna zagłębienia odbytniczo-macicznego od odbytu wynosi około 5,5 cm (jest ono dostępne badaniu per rectum et per vaginam). Poziom ten jednak jest osobniczo bardzo zmienny. Leży on wyżej u osobników z silnie rozwiniętą mięśniówką i tkanką tłuszczową, niżej u osobników wychudzonych, podnosi się, gdy odbytnica i pęcherz są wypełnione, obniża się, gdy narządy te są puste.

U noworodka płci męskiej zagłębienie odbytniczo-pęcherzowe sięga niżej niż u dorosłego i dochodzi do gruczołu krokowego. Również u noworodka płci żeńskiej dno zagłębienia odbytniczo-macicznego leży znacznie niżej. Przypuszczalnie we wczesnych okresach życia zarodka zagłębienia te u obu płci stale dochodzą do dna miednicy. Niskie położenie tych zagłębień u dorosłego sprzyja zapewne wytwarzaniu się przepuklin; kierują się one z zagłębienia odbytniczo-pęcherzowego bocznie od odbytu (herniae perineales).

Podobne prace

Do góry