Ocena brak

STOSUNEK NEREK DO OTRZEWNEJ

Autor /dianka Dodano /12.01.2012

Nerka, jako narząd zewnątrzotrzewnowy powleczona jest otrzewną tylko na swej powierzchni przedniej, przy czym w polach nerki, które przylegają do narządów wewnątrzotrzewnowych (wątroba, jelita cienkie, żołądek, śledziona)—są to pola surowicze (areae serosae); stanowią one znaczną większość powierzchni przedniej. Natomiast odcinki powierzchni przedniej, które stykają się z narządami zewnątrzotrzewnowymi (nadnercza, dwunastnica, okrężnica, trzustka), nie mają osłony surowiczej; narządy te są łącznotkankowo zlepione z powięzią nerkową, ograniczając na niej pola włókniste (areae Jibrosae).

Stosunek nerek do otrzewnej jest różny po obu stronach.

Po stronie prawej, podobnie zresztą jak po stronie lewej, wąskie pole nadner-czowe jest oczywiście polem włóknistym, gdzie nadnercze (również narząd zewnątrz-otrzewnowy) warstwą tkanki łącznej zlepia się z nerką. Pole wątrobne jest pokryte otrzewną: przylega ono do powierzchni trzewnej  wątroby również posiadającej swąr powlokę surowiczą; wątroba i nerka przylegają więc do siebie, jednak normalnie nie zrastają się z sobą ponieważ przedzielone są włosowatą przestrzenią surowiczą jamy otrzewnej (spatium peńtoneale hepatorenale). Otrzewna pola wątrobnego nerki ku górze zachodzi tylko bardzo nieznacznie na powierzchnię przednią nadnercza, która poza tym zrasta się z powierzchnią wątroby pozbawioną otrzewnej wywołując na niej. wycisk nadnerczowy; po stronie lewej cała powierzchnia przednia nadnercza jest powleczona otrzewną. U góry powłoka otrzewnej pola wątrobnego kieruje się przyśrodkowo, przylegając od przodu do żyły głównej dolnej jako ograniczenie otworu sieciowego. Pole dwunastnicze i pole okrężnicze oczywiście nie mają powłoki surowiczej, natomiast dolny koniec nerki w polu jelitowym jest pokryty otrzewną.

Po stronie lewej pole śledzionowe ma pokrycie otrzewnej, jak również pole żołądkowe. Trzustka łącznotkankowo zlepia się z nerką w jej polu trzustkowym, jest to więc pole włókniste. Ogon trzustki wraz z naczyniami śledzionowymi wnika między obie blaszki więzadła przeponowo-śledzionowego sięgając do wnęki śledziony. Na przednim brzegu trzustki biegnie przyczep krezki okrężnicy poprzecznej. Tylna ściana okrężnicy zstępującej w polu okrężniczym przylega bocznie do dolnej trzeciej części nerki ; stanowi więc pole włókniste. Przyśrodkowo w polu jelitowym pokrytym otrzewną przylegają pętle jeiiia cienkiego. Pole surowicze śledzionowe i żołądkowe przedziela nasada więzadła przeponowo-śledzionowego; u dołu łączy się ona z nasadą krezki okrężnicy poprzecznej i polem włóknistym okrężniczym.

Wyżej opisane stosunki tłumaczą nam, że z jelit (dwunastnicy i okrężnicy) przyrośniętych do nerki sprawy zapalne z łatwością przechodzą na powięź nerkową. Guzy nerki prawej i nadnercza w związku z bliskim sąsiedztwem z żyłą główną dolną mogą uciskać na to naczynie i powodować zastój krwi.

Podobne prace

Do góry