Ocena brak

STOSUNEK MACICY DO OTRZEWNEJ

Autor /kenna Dodano /13.01.2012

Większa ezęść macicy powleczona jest otrzewną (trzewną), która tu ma nazwę o maci cza (perimetńum). Śledząc przebieg otrzewnej w przekroju pośrodkowym narządu od tyłu ku przodowi stwierdzamy, że otrzewna pokrywa powierzchnię tylną odcinka nadpochwowego szyjki, cieśń i trzon, następnie dno macicy oraz powierzchnię przednią trzonu, skąd nie dochodząc do szyjki na wysokości cieśni przerzuca się ku przodowi na pęcherz moczowy.

Z przodu więc otrzewna zstępuje znacznie mniej nisko niż z tyłu, gdzie zachodzi jeszcze na górny odcinek tylnej ściany pochwy (na sklepienie). Powierzchnia przednia szyjki macicy nie jest powleczona otrzewną, lecz przylega do tylnej ściany pęcherza, z którym łączy ją wiotka tkanka łączna. Dlatego też przy usuwaniu macicy z łatwością udaje się oddzielić na tępo szyjkę od pęcherza moczowego. Na brzegach macicy otrzewna obustronnie przechodzi w więzadło szerokie, które łączy macicę ze ścianą boczną jamy miednicy. Otrzewna jest nieprzesuwalnie złączona z podłożem i tylko z przodu w obrębie cicśni wsuwa się wiotka tkanka łączna podsurowicza między błoną

surowiczą a błoną mięśniową, i odpreparowanie otrzewnej jest tu łatwiejsze. 1V) stronie tylnej szyjki surowiczy fałd odbytniczo -maciczny (plica recto-ulerina), prawy i lewy, czasem z jednej strony przechodzi na łącząc się z sobą.

Z powierzchni przedniej cieśni macicy otrzewna przerzuca się na pęcherz i w ten sposób między obu narządami powstaje szczelinowata zatoka, zagłębienie pęcherzowo-maciczne (e.\cavatio vesico-uteńna). Znacznie głębiej sięga pokrycie otrzewnej między macicą a odbytnicą i dopiero mniej więcej na wysokości 1 kręgu guziczncgo otrzewna przerzuca się z tylnej ściany pochwy na ścianę przednią odbytnicy wytwarzając zagłębienie odbytniczo-maciczne (excavatio recto-uterina).

W normalnym pochyleniu i zgięciu macicy ku przodowi (anteversioflexio) przednie zagłębienie nie zawiera jelit i trzon macicy przylega do pęcherza: natomiast zagłębienie tylne przeważnie zawiera pętle jelita cienkiego oraz po stronic lewej ramię odbytnicze okrężnicy esowatej, które przylegają do powierzchni jelitowej macicy; również wyrostek robaczkowy może zstępować do tej przestrzeni po stronie prawej i w stanach chorobowych zrastać si< z tworami sąsiednimi.

Podobne prace

Do góry