Ocena brak

Stosunek E. Orzeszkowej i B. Prusa do haseł pozytywistycznych w świetle utworu "Nad Niemnem" i "Lalka"

Autor /dezerter Dodano /15.04.2011

"NAD NIEMNEM":

Stosunek pisarki do ideału pracy jest jasny-propaguje on pogląd, że praca jest najwyrzszą wartością wolnego człowieka, stanowi o jego godności, nadaje życiu sens i szczęście. Praca jest sensem życia i źródłem utrzymania ludzi. Daje im zadowolenie, poczucie wolności , a nawet zdrowie (Jan I Anzelm Bohatyrowiczowie). Ci którzy prace ukochali i w niej właśnie widzą największą wartość to przede wszystkim mieszkańcy zaścianka, Bohatyrowicze. Życie wypełnione pracą przynosi im nie zmęczenie i udrękę, ale zdrowie, piękno fizyczne i moralne, satysfakcję i szczęście. Szacunek do pracy okazują również niektórzy mieszkańcy dworu - Benedykt Korczyński, jego siostra Marta, syn Wiktor. Próżniactwo, utracjoszustwo, wielkopańskie maniery to wszystko prowadzi w konsekwencji do bankructwa (Kirło), sztucznych egzaltacji I śmiesznego manieryzmu, apatii I wyobcowania.

 "LALKA":

1.  kult wiedzy (wychowanek Szkoły Głównej w Warszawie)

2.  zainteresowanie wynalazkami

3.  przedsiębiorczość, dyscyplina i konsekwencja w pomnażaniu majątku

4.  zainteresowanie ekonomicznymi sprawami kraju i nędzą klas najuboższych c) Hasła pozytywistyczne:

•  Praca jako najskuteczniejsza i najmniej krwawa droga utrzymania świadomości narodowej i odzyskania niepodległości  hasłem  sztandarowym polskich pozytywistów - rozwój handlu przez Wokulskiego (dążenie do wzmocnienia polskiej  gospodarki).

•  Praca u podstaw - nauczanie ludzi z najniższych klas społeczeństwa:    - prezesowa - szkółki, ochronki    - Wokulski - pomaga Magdalenie i Wysockiemu

organicyzm

kwestia żydowska • utylitaryzm - użyteczność ludzi dla kraju, społeczeństwa

ziemia jako idea ojczyzny - mimo zaborów praca organiczna - społeczeństwo jako jeden organizm

Do góry