Ocena brak

Stosunek dwunastnicy do narządów sąsiednich

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Dwunastnica przylega do szeregu narządów położonych częściowo zaotrzewrnowo, częściowo wewnątrzotrzewnowo. Wklęsły obwód podkowy dwunastnicy obejmuje głowę trzustki, z którą jest ściśle złączony.

Część górna swą powierzchnią przednią przylega do płata czworobocznego wątroby (wycisk dwunastniczy) i do szyjki pęcherzyka żółciowego (możliwość przebicia się kamieni żółciowych do dwunastnicy). Po stronie tylnej leżą twory objęte więzadłem wątrobno-dwunastniczym (przewód żółciowy wspólny, tętnica wątrobna, żyła wrotna).

Część zstępująca. Powierzchnia przednia części zstępującej w górnej połowie przylega: 1) do prawego płata wątroby i 2) do pęcherzyka żółciowego, w połowie dolnej 3) do okrężnicy poprzecznej. Powierzchnia tylna przylega: 1) do małego, dolnego odcinka nadnercza prawego, 2) do wnęki nerki i mied-niczki nerkowej, 3) do prawej żyły nerkowej i 4) do początku moczowodu prawego.

W rynience między głową trzustki a częścią zstępującą leży z tyłu przewód żółciowy wspólny, który łącząc się z przewodem trzustkowym uchodzi do części zstępującej mniej więcej w połowie jej wysokości. Z przodu w rowku między głową trzustki a częścią zstępującą biegnie tętnica trzustkowo-dwu-nastnicza górna (gałąź t. żołądkowro-dwunastniczej z t. wątrobnej), która zespala się tu z tętnicą trzustkowo-dwunastniczą dolną (z t. krezkowej górnej).

Część dolna. Powierzchnię przednią części dolnej dwunastnicy krzyżują naczynia krezkowe górne wychodzące spod trzustki; dzielą one część dolną na poziomą i wstępującą. Żyła krezkowa górna układa się po stronie prawej, tętnica krezkowa górna po stronie lewej. Poza tym nasada krezki jelita cienkiego w większości przypadków (60%) krzyżuje się z powierzchnią przednią części wstępujące, rzadziej przyczep ten przesuwa się na prawo na część poziomą (30%) lub na lewo (10%) obnymując wtedy tylko zgięcie dwunastniczo-jelitowe. Powierzchnia przednia części dolnej przylega: 1) do pętli jelita cienkiego oraz 2) do okrężnicy poprzecznej; powierzchnia tylna części dolnej — 1) do żyły głównej dolnej, 2) do aorty brzusznej i 3) do mięśnia lędźwiowo-udowego lewego.

Podobne prace

Do góry