Ocena brak

Stosunek do wycisku sercowego płuc

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

Bocznie od pola stycznego serca, bocznie więc w jedną i w drugą stronę od przednich brzegów płuc (od bezwzględnego stłumienia), serce przylega do wycisku sercowego płuc.

Do płuca prawego przez błonę opłucnowo-osierdziową (opłucną osierdziową i osierdzie) przylegają: i) niewielka część komory prawej, 2) przedsionek prawy wraz z uszkiem prawym, a zwłaszcza wypuklenie przedsionka, które układa się w wycisk sercowy prawego płuca, oraz 3) obie żyły główne, górna i dolna.

Do płuca lewego poprzez obie błony surowicze przylegają: 1) komora lewa swym brzegiem lewym, względnie wypukloną powierzchnią płucną, 2) uszko lewe oraz 3) pień płucny. Twory te wpuklają się w głęboki wycisk sercowy lewego płuca. Koniuszek serca przeważnie pokryty jest języczkiem lewego płuca.

Do góry