Ocena brak

STOSUNEK DO OTRZEWNEJ I WIĘZADŁA ŻOŁĄDKA

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Żołądek leży wewnątrzotrzewnowo. Otrzewna pokrywa tak przednią, jak i tylną ścianę żołądka. Nie jest pokryte otrzewną tylko wąskie pasmo wzdłuż krzywizny większej i mniejszej między przyczepami krezek, gdzie do żołądka dochodzą naczynia i nerwy. Również niewielkie trójkątne pole, leżące między wpustem a dnem (siodło dna), ograniczone przyczepem obu blaszek więzadła przeponowo-żołądkowego nie jest powleczone otrzewną; pole to zrasta się z przeponą i dlatego wpust stanowi mniej ruchomą cześć żołądka. Również odźwiernik wskutek przytwierdzenia dwunastnicy do tylnej ściany brzucha jest nieco bardziej umocowany. Krzywiznę mniejszą łączy z wątrobą 1) więzadło wątrobno-żołądkowe (lig. hepatogastricum), które wspólnie z więzadłem wątrobno-dwunastniczym stanowi sieć mniejszą. Z krzywizny większej odchodzą więzadła pochodzące z krezki grzbietowej żołądka, a mianowicie: od dna żołądka do przepony biegnie wyżej wspomniane 2) więzadło przeponowo-żołądkowe (lig. phrenicogastńcum), które obejmuje naczynia żołądkowe krótkie; od trzonu żołądka odchodzi 3) więzadło żolądkowo-śledzionowc (lig. gastro-lienale), w nim dochodzą do krzywizny naczynia żołądkowo-sieciowe lewe, a od pozostałej części krzywizny większej zstępuje ku dołowi sieć większa; górny jej odcinek tworzy 4) więzadło żołądkowo-okreżniczć (lig. gąstrocolicum).

Podobne prace

Do góry