Ocena brak

Stosunek do otrzewnej i umocowanie dwunastnicy

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

U dorosłego tylko część górna dwunastnicy ma całkowitą powłokę surowiczą; z góry bowiem dochodzi do niej więzadło wątrobno-dwunastnicze sieci mniejszej, z dołu zachowany jest odcinek krezki grzbietowej jako przedłużenie sieci większej. Część górna jest ruchoma i przesuwa się razem z żołądkiem zależnie od stanu jego wypełnienia i położenia ciała. Pozostałe części dwunastnicy poniżej więzadła wątrobno-dwunastniczego leżą zaotrzewnowo i tylko od przodu pokryte są otrzcwną, która przytwierdza je do tylnej ściany brzucha. W części zstępującej otrzewna nie pokrywa tego odcinka powierzchni przedniej, który przylega do początkowej części okrężnicy poprzecznej. W tym miejscu ściana dwunastnicy połączona jest bezpośrednio ze ścianą jelita grubego wiotką tkanką łączną.

Powierzchnia tylna dwunastnicy jest łącz no tkankowo przytwierdzona do tylnej ściany brzucha. Utrwalenie to, jak przede wszystkim zaotrzewnowe położenie dwunastnicy, dozwala tylko na płaszczyznowa przesuwanie się jej (z wyjątkiem części górnej). Do dwunastnicy uchodzą przewody wyprowadzające wątroby i trzustki; swobodna ruchomość dwunastnicy musiałaby prowadzić do pociągania przewodów i załamywania się ich.

Podobne prace

Do góry