Ocena brak

Stosunek do otrzewnej i krezka okrężnicy esowatej

Autor /kaylen Dodano /10.01.2012

Cechą charakterystyczną okrężnicy esowatej jest jej krezka (mesocolon sigmoideum)y dzięki której ma ona dużą ruchomość. Krezka nie rozpoczyna się jednak u samej góry jelita. Początkowy odcinek okrężnicy esowatej (długości około 10 cm) zazwyczaj nie ma krezki i przeważnie przylega bezpośrednio cfo dołu biodrowego; nie jest on więc całkowicie powleczony otrzewną. W nieznacznym tylko odsetku przypadków (około 10%) okrężnicą esowata na całym swym przebiegu leży wewnątrzotrzewnowo i krezka rozpoczyna się już u grzebienia kości biodrowej. Szerokość krezki dochodzi do 9 cm; nasada jej rozpoczyna się poniżej grzebienia kości biodrowej i tworzy linię zygzakowatą.

Początkowy, krótszy odcinek nasady biegnie ku dołowi na mięśniu biodrowym i u brzegu mięśnia lędiwiowo-udowego kierując się ku górze przechodzi w odcinek drugi, który kończy się ostrym kątem otwartym ku dołowi. Linia tego odcinka krzyżuje powierzchnię przednią mięśnia lędźwiowo-udowego i lewy moczowód. Wierzchołek kąta leży na wysokości wzgórka (u noworodka wyżej). Z tego najwyższego punktu linia przyczepu zbiega znowu ku dołowi, krzyżując się z naczyniami biodrowymi wspólnymi i w płaszczyźnie pośrodkowej kończy się zazwyczaj na granicy 2 i 3 kręgu krzyżowego. U kąta nasady krezki znajduje się wpuklenie otrzewnej, tzw. zachyłek międzyesowaty, o którym wspomniano poprzednio.

Podobne prace

Do góry