Ocena brak

Stosunek części szyjnej tchawicy

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

Część szyjna sięga ku dołowi do otworu górnego klatki piersiowej.

Z przodu na wysokości górnych chrząstek tchawiczych (2—4, nieraz również 1) do tchawicy przylega 1) cieśń gruczołu tarczowego. Poniżej cieśni leży 2) żylny splot tarczowy nieparzysty plexus thyreoideae im par) i wychodzące z niego żyły tarczowe dolne oraz żyła tarczowa najniższa (v. thyreoidea ima) uchodząca do ż. ramienno-gło-wowej lewej -; u samego dołu powierzchnię przednią części szyjnej tchawicy może krzyżować ż. ramienno-głowowa lewa w tych przypadkach, kiedy naczynie to występuje nad mostek. Bardziej powierzchownie, w przestrzeni ograniczonej blaszką powierzchowną i przedtchawiczą powięzi szyi przebiega poprzeczny, silny łuk żylny (arcus venosus juguli) łączący obie żyły szyjne przednie. W dolnej części szyi leżą więc liczne duże żyły między skórą i tchawicą: dlatego też, jeżeli tchawicę należy otworzyć tracheotomia) zabieg ten w zasadzie łatwiej jest wykonywać wyżej, na poziomie górnych lub środko wych chrząstek tchawic zych. Wreszcie rlo powierzchni przedniej części szyjnej tchawicy bardziej powierzchownie od splotu tarczowego nieparzystego, przylegają 3) mięśnie mostkowo-tarczowy i mostkowo-gnykowy. objęte blaszką przed tchawiczą powięź szyi: mięśnie obu stron oddalone są od siebie w linii pośrodkowej wąską przestrzenią gdzie tylko blaszka przedtchawicza powięzi szyi, blaszka powierzc howna tejże powięzi oraz skóra pokrywają tchawicę.

Z tylu poprzez warstwę tkanki łącznej tchawica na całej swej długości przylega do przełyku, który w części szyjnej wystaje nieco spoza niej po stronie lewej.

Podobne prace

Do góry