Ocena brak

Stosunek administracyjnoprawny a stosunek cywilnoprawny

Autor /Makary Dodano /25.11.2011

Stosunek adm.prawny różni się od stosunku cywilnoprawnego tym, że- adm. działa władczo i że może jednostronnie zadecydować o treści danego stosunku, charakteryzuje się nierównorzędnością pozycji stron (podmiotów), a w stosunkach cywilnoprawnych występuje równorzędność stron.

Stosunek adm. -prawny może powstać wbrew woli stron, a stosunek cywilnoprawny tylko w skutek zgodnej woli stron.

Innym kryterium jest:

- gdy wystąpi spór w stosunku adm. -prawnym, jest on rozstrzygany przez jednego z uczestników stosunku prawnego. Jedna ze stron jest sędzią we własnej sprawie, ta sytuacja nie zachodzi w stosunku cywilnoprawnym - trzeba odwołać się do sądu.

Podobne prace

Do góry