Ocena brak

Stosunek administracyjnoprawny

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Stosunek prawny, którego jednym z podmiotów jest organ administracji państwowej obdarzony kompetencją władczą wobec drugiego podmiotu (władztwo administracyjne). Wynikłe ze stosunku administracyjnoprawnego spory rozstrzyga organ administracji państwowej.

Podobne prace

Do góry