Ocena brak

Stosowanie megamarketingu przy wchodzeniu na rynki blokowane

Autor /Aliniak Dodano /07.02.2012

Chęć prowadzenia interesów na określonym rynku lub w określonym kraju nie jest równoznaczna z pozwoleniem działania tam na rozsądnych warunkach. Wejście na rynki blokowane wymaga zastosowania megamarketingu definiowanego jako strategiczna koordynacja umiejętności ekonomicznych, psychologicznych. politycznych i w zakresie public-re/ations. mająca na celu uzyskanie poparcia niektórych stron przy wchodzeniu i lub działaniu na danym rynku. Pepsi-Cola zetknęła się / tym problemem przy próbie wejścia na rynek indyjski:

wkrótce po tym. jak rząd Indii zmusił Coca-Colę do opuszczenia kraju. Pepsi zaczęła kreślić plany wejścia na ten olbrzymi rynek. Pepsi, z pomocą miejscow ych biznesmenów, wystarała się o zgodę rządu na w ejście, mimo sprzeciwu zarówno krajowych producentów napojów orzeźwiających, jak i ustawodawcy, niechętnemu przedsiębiorstwom międzynarodowym. Pepsi widziała rozwiązanie w złożeniu takiej oferty, którą trudno będzie odrzucić. Zaoferow ała pomoc Indiom w eksporcie niektórych jej produktów rolnych, w skali przewyższającej koszt zakupu koncentratu do produkcji napojów. Obiecała przy tym skoncentrowanie swoich działań na terenach wiejskich i pomoc w ich gospodarczym rozwoju. Pepsi zaoferowała ponadto transfer do Indii technologii w zakresie przetwarzania żywności, pakowania i uzdatniania wody. Strategia Pepsi wyraźnie skierowana była na zdobycie poparcia różnych grup interesów w Indiach.

Problem marketingowy koncernu Pepsi znajdował się poza „czterema P" warunkującymi skuteczne działanie na rynku. Aby wkroczyć na rynek indyjski. Pepsi musiała rozwiązać problem „sześciu P", gdzie dwa dodatkowe P to fx>li-tyka i opinia publiczna (public opinion).

Poczynania przedsiębiorstw międzynarodowych są dokładnie obserwowane. Wymaga to od nich umiejętnego postępowania w stosunku do obywateli danego kraju. Oliwni na przykład, wchodząc na nowe rynki buduje mieszkania dla pracowników, hojnie wspiera lokalną kulturę i sztukę oraz organizacje dobroczynne, a także zatrudnia i szkoli miejscowych menedżerów. Godząc się na wysokie koszty, w krótkim okresie zamierza osiągnąć długookresowe zyski.

skierowana była na zdobycie poparcia różnych grup interesów w Indiach.

Podobne prace

Do góry