Ocena brak

Stopy metali

Autor /roman Dodano /31.01.2012

Większość metali nie jest używana przez nas w postaci czystej, lecz jako stopy, których co najmniej jednym składnikiem jest metal. Dzieje się tak, ponieważ czyste metale rzadko mają właściwości dostosowane do potrzeb, a można je łatwo poprawić, stosując różnorakie dodatki.
Własności fizyczne metalu, takie na przy­kład jak wytrzymałość, twardość, tem­peratura topnienia czy przewodność elektryczna i cieplna, zależą od jego struktury kry­stalicznej. Ta zmienia się zaś, gdy dodajemy doń domieszki. Powstały w procesie mieszania stop ma strukturę różną od struktur swoich składników, różne są także jego własności fizyczne. Niektóre stopy zawierają substancje niemetaliczne, jak wę­giel, krzem czy fosfor, lecz większość składa się wyłącznie z metali. Stal jest stopem żelaza i węgla.
Stale stopowe natomiast są stopami stali z innymi pierwiastkami, przykładowo chromem, niklem, krzemem czy manganem. Zmieniają one strukturę stali tak, że możliwe jest poddawanie jej różnym procesom pozwalającym nadać jej pożądaną twar­dość, sprężystość i wytrzymałość.

Podobne prace

Do góry