Ocena brak

Stopnie formalne J.F. Herberta, J. Deweya

Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011

Stopnie formalne wg. Herbarta: jasność, kojarzenie, system, metoda.

Stopnie formalne wg. Deweya: doprowadzenie do odczucia trudności, sformułowanie problemu, wysunięcie hipotezy (hipotez) dotyczących rozwiązania problemu, weryfikacja logiczna lub/i empiryczna hipotezy (hipotez), działanie zgodne z obraną hipotezą.

Podobne prace

Do góry