Ocena brak

Stopień płynności danego składnika aktywów

Autor /krzysztof Dodano /25.03.2011

Zależy on od tego, jak szybko może on zostać zamieniony na gotówkę, bez ponoszenia znacznych strat. Zarządzanie płynnością polega na synchronizowaniu wpłat i wypłat środków pieniężnych, w celu uniknięcia niewypłacalności w stosunku do naszych wierzycieli.

Pomiar płynności jest istotnym zagadnieniem. Główny problem polega na tym, czy przedsiębiorstwo jest w stanie wypracować wystarczającą ilość gotówki, aby uregulować zobowiązania wobec wierzycieli. Wskaźniki płynności pozwalają na określenie stopnia wypłacalności przedsiębiorstwa. W ramach tej grupy wskaźników wymienić można trzy wskaźniki najczęściej wykorzystywane w praktyce.

Są nimi:

  • wskaźnik płynności bieżącej,

  • wskaźnik podwyższonej płynności (szybki),

  • wskaźnik płynności gotówki.

Podobne prace

Do góry