Ocena brak

Stopa procentowa

Autor /mocher Dodano /25.03.2011

Jest ceną płaconą przy pożyczaniu kapitału, a w przypadku kapitału własnego jest to nadzieja inwestora na uzyskanie zysków kapitałowych. Dokładne przewidywanie stóp procentowych jest zadaniem nie tyle trudnym, ile raczej niemożliwym. Ta niewiara w dokładne określenie wielkości stóp procentowych wynika z faktu prognozowania przyszłych wartości stóp, na które historia czy teraźniejszość ma ograniczony wpływ.

Najważniejsze czynniki kształtujące stopę procentową rozumianą jako koszt pieniądza to:

- spodziewany dochód od zainwestowanego kapitału,

- preferencje czasowe dla konsumpcji inwestycyjnej,stopień ryzyka,

oczekiwana przyszła inflacja. Inne czynniki mające wpływ na poziom stóp procentowych to:

Podobne prace

Do góry