Ocena brak

Stopa

Autor /bejbol Dodano /20.12.2012

Prawie wszyscy chorzy mający problemy ze stopami w czasie wizyty skarżą się na bóle. Dla postawienia diagnozy ważne jest dokładne zebranie wywiadu.

U wszystkich chorych musimy uwzględnić takie czynniki, jak wiek, pleć, zawód i aktywność w czasie wolnym. Ponadto każdego pacjenta musimy zapytać o rodzaj i sposób powstawania dolegliwości bólowych, ich lokalizację, promieniowanie i charakter oraz. o czynniki wyzwalające je. Stopy powinny być badane porównawczo z oko-licznymi stawami, np. z kolanowym. Musimy także uwzględnić zaburzenia osi kończyn. Badanie butów pacjenta z. oceną ich kształtu i podeszwy (nieregularnie znoszone podeszwy) są pierwszymi dowodami świadczącymi o przyczynach zgłaszanych dolegliwości.

Oprócz badania palpacyjnego, z określeniem ruchomości i bólów uciskowych zajętej okolicy, stopa powinna być obejrzana w czasie obciążania oraz poruszania się. Metatarsalgia powoduje zwykle bóle w przodostopiu. Najczęstszym zniekształceniem, będącym przyczyną metatarsalgii, jest stopa poprzeczno-plaska. Obniżenie poprzecznego sklepienia stopy, spowodowane osłabieniem mięśni i więzadel, powoduje w niej wtórne zmiany z pow staniem palców szponiastych i młoteczkowatych oraz palucha koślawego. Dodatkowe problemy stwarzają modzele powstające na podeszwach z powodu zwiększonego obciążania głów kości śródstopia.

Innymi przyczynami dolegliwości bólowych przodostopia są zmiany zwyrodnieniowe (paluch sztywny), zapalenia (choroby reumatyczne, dna), nerwiaki (Morton), przeciążenia, złamania, martwice ąseptyczne, uciski nerwów (zespól tunelu stepu), pode-szwowc brodawki i obwodowe zaburzenia krążenia krwi.

 

Podobne prace

Do góry