Ocena brak

STIRLING, Short - samolot

Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011

Ciężki bombowiec brytyjski, opra­cowany przez zespół konstrukto­rów z zakładów Short Brothers Ltd.kierujących się wymogami przed­stawionymi przez MinisterstwoLotnictwa w specyfikacji B. 12/36 z 1936 r. Władze lotnicze żądały, aby samolot mógł udźwignąć 7 t bomb, a jednocześnie określiły, że rozpiętość skrzydeł nie może przekraczać 30,21 m ze względu na szerokość wrót hangarów na lotni­skach.

Konstruktorzy musieli za­stosować się do tego wymogu, co niekorzystnie odbiło się na osią­gach: maksymalny pułap wynosił 5180 m. Komorę bombową dzieli­ły przegrody, a to uniemożliwiło załadowanie bomb o ciężarze po­wyżej 1800 kg. Lot pierwszego prototypu 14 maja 1939 r. zakoń­czył się katastrofą podczas lądowa­nia; drugi prototyp oblatano jesie­nią 1939 r. Pierwsze seryjnie pro­dukowane bombowce dostarczono do jednostek w sierpniu 1940 r.; chrzest bojowy przeszły w nocy z 10 na 11 lutego 1941 r., dokonu­jąc nalotu na Rotterdam.

Mimo kil­ku wad był to dobry samolot, silnie uzbrojony i o dalekim zasięgu umożliwającym dotarcie nad cele w Niemczech, Czechosłowacji oraz północnych Włoszech. W połowie 1943 r. ustąpił miejsca nowocze­śniejszym bombowcom, a zakłady opracowały nową wersję Stir-ling IV przeznaczoną do holowania szybowców i transportu spadochro­niarzy oraz wersję Mk V do trans­portu ludzi i towarów. Starsze sa­moloty wykorzystywano do holo­wania szybowców Horsa. Łącznie wyprodukowano 2380 samolotów.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHN1CZNE (Mk III)

silniki 4 x Bristol Hercules XVI o mocy 1650 KM każdy

rozpiętość 30,2 m

długość 26,59 m

maks. masa startowa 31 751 kg

maks. prędkość 435 km/h

zasięg 950-3235 km

8 karabinów maszynowych Browning kal. 7,69 mm (0,303 cala)

do 8165 kg bomb

Podobne prace

Do góry