Ocena brak

Sterowanie poduszkowcem

Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012

Najpowszechniej stosowaną techniką sterowania poduszkowcem jest zmienianie kierunku ciągu pchającego wytwarzanego przez śmigła napędo­we. W wielu konstrukcjach wykorzystuje się do tego specjalne stery umiejscowione tuż za śmigła­mi. Do sterowania statkiem poruszającym się po­woli albo pozostającym w miejscu używa się cza­sami smarowanych na boki strumieni powietrza. Te z poduszkowców, których używa się wyłącz­nie nad wodą mogą być sterowane tradycyjnym, zanurzanym w wodę sterem. Jeśli przy okazji zanu­rzone w wodę są fartuchy boczne, to sterowanie można realizować przez skręcenie fartuchów.
Obecnie poduszkowce są szeroko używane jako promy pasażerskie i towarowe. Wiele wykorzy­stuje się też w siłach zbrojnych jako jednostki patrolowe i szybkie desantowce. Do transportu i uno­szenia ciężkich ładunków wykorzystywane są nato­miast platformy na poduszce powietrznej.

Podobne prace

Do góry