Ocena brak

STEN - pistolet maszynowy

Autor /tomciopaluch Dodano /01.03.2011

Brytyjski pistolet maszynowy opra­cowany przez mjr. R. V. Shepherda i H. J. Turpina z zakładów w En-field; w styczniu 1941 r. przedstawi­li model pistoletu maszynowego na­zwany N.O.T. 40/1. Wyniki prób prowadzonych od 10 do 31 stycznia wypadły pomyślnie: z pistoletu od­dano 5400 strzałów bez zacięć, uzy­skując dobrą celność, co przesądzi­ło o rozpoczęciu seryjnej produkcji.

Pierwsze pistolety nazwane Sten Mk I opuściły zakłady w czerwcu 1941 r.; miały tłumik płomieni, osłonę lufy, składaną rączkę, drew­niany uchwyt. Wkrótce wprowa­dzono modyfikacje: m.in. zrezygno­wano z tłumika płomieni i uchwytu dla dłoni pod zamkiem, osłona lufy została skrócona, uproszczono kol­bę. Dzięki tym zmianom koszt pro­dukcji obniżono do 2,87 funta za je­den pistolet. Łącznie wytworzono ponad 2 min egzemplarzy tej broni, a tygodniowa produkcja jednego za­kładu przekraczała 20 tys. egzem­plarzy. Ta broń po raz pierwszy została użyta w sierpniu 1942 r. pod­czas desantu komandosów alianc­kich w *Dieppe.

W wersji Mk ///dokonano dalszych uproszczeń; m.in. zrezygnowano z wymienialnej lufy i zmieniono konstrukcję gniazda magazynka. Wersja Mk IVprzeznaczona dla od­działów powietrznodesantowych nie była seryjnie produkowana. Pi­stolety Mk V produkowane w 1944 r. były staranniej wykony­wane: otrzymały uchwyt pistoleto­wy i drewnianą kolbę; po raz pierwszy użyły ich oddziały powie-trznodesantowe pod * Arnhem.

Pro­dukowano również wersje Mk IIS oraz Mk V i VI z tłumikami. Ze względu na niewielkie rozmiary umożliwiające ukrycie pod pła­szczem, Steny były powszechnie używane przez członków ruchu oporu w państwach okupowanych przez Niemców, a z powodu pro­stoty produkcji kopiowane przez konspiracyjne wytwórnie broni.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (Sten Mk II)

kal. 9 mm

długość 762 mm

długość lufy 197 mm

ciężar 3 kg

poj. magazynka 32 naboje

szybkostrzelność 550 strz./min

prędkość początkowa pocisku 365 m/s

Podobne prace

Do góry