Ocena brak

Stawki karty podatkowej

Autor /Victoria Dodano /02.04.2011

 

W przypadku karty podatnik, musi bez żadnej deklaracji odprowadzać co miesiąc kwotę zryczałtowanego podatku. Wysokość podatku zależy od stawki podatku zawartej w ustawie oraz do różnych warunków podatnika, uprawniających go do odliczeń oraz do podwyżek stawki zasadniczej. Wysokość stawki ustawowej zależy od:

 • Rodzaju działalności,

 • Liczby mieszkańców miejscowości w której prowadzona jest działalność gospodarcza,

 • Liczba zatrudnionych pracowników,

Obligatoryjnie występuje podwyższenie stawki, gdy pracodawca zatrudnia poza limitem zatrudnienia. Od zasady tej występuje wyjątek, gdy pracodawca szkoli ucznia wtedy przysługuje mu zniżka.

 

Zasady podwyżek:

 • O 40 % wzrostu stawki określonej dla działalności bez zatrudniania pracowników,

 • O 30 % wzrostu stawki określonej dla działalności przy jednym zatrudnionym pracowniku,

 • O 20 % wzrostu stawki określonej dla działalności przy dwóch zatrudnionych pracownikach,

 • O 15 % wzrostu stawki określonej dla działalności przy trzech zatrudnionych pracownikach,

 • O 10 % wzrostu stawki określonej dla działalności przy czterech zatrudnionych pracownikach,

Obniżki podatku dochodowego, występują tylko i wyłącznie w przypadku gdy podmiot realizuje usługi z pierwszej części tabeli.

Zasady obniżek

 • O 80 % zniżki przysługuje podatnikowi prowadzącemu działalność w ramach części

I tabeli, jeśli jest zatrudniany na podstawie umowy o prace w pełnym wymiarze czasu pracy w innej firmie,

 • 0 20 % zniżki ze względu na wiek (podatnik nabywa prawo do tej zniżki po ukończeniu 65 lat) lub inwalidztwo,

 • 0 10 % zniżki na każdą osobę częściowo niezdolną do pracy ale pod warunkiem, że ta osoba nie pobiera renty lub z niej zrezygnowała oraz jest pracownikiem liczonym do limitu,

 • O 20 % w odniesieniu do pracowników wykonujących usługi transportowe,

 

Jeżeli podatnik we wniosku PIT 16 o zastosowanie karty podatkowej prowadzi działalność gospodarczą w odrębnych zakładach lub w różnych zakresach w następujących rodzajach działalności:

 • Działalność usługowa lub wytwórczo-usługowa części I tabeli,

 • Usługi w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami,

 • Gastronomicznej w zakresie sprzedaży lodów z automatu oraz pozostałej działalności gastronomicznej,

to łączne zatrudnienie nie może przekroczyć stanu (limitu) zatrudnienia dla zakresu działalności, dla którego przewidziano najniższy stan zatrudnienia. Jeżeli podatnik w Picie 16 zgłosi prowadzenie działalności gospodarczej w ramach części 1,2 lub 4 tabeli w różnych zakresach lub różnych miejscowościach, dla których przewidziano różne stawki to wysokość podatku dochodowego, ustala się według stawki właściwej dla tego zakresu działalności i miejscowości dla której przewidziana jest najwyższa stawka.

Podobne prace

Do góry