Ocena brak

Stawanie się społeczeństwa

Autor /Gerwazy Dodano /29.07.2011

Pod koniec XX wieku coraz wyraźniej odczuwana była potrzeba nowej koncepcji zmian społecznych i historycznych, „czwartej teorii zmian". Odpowiedzią na nią jest tendencja, którą określa się jako „nowy ruch teoretyczny"1. Dwa najważniejsze kierunki teoretyczne ostatnich dwudziestu kilku lat, które posuwają nas daleko w stronę owej „czwartej teorii", to tzw. „socjologia historyczna" oraz „teoria podmiotowości".

Wychodząc z odmiennych przesłanek, nawiązując do odmiennych tradycji, obie szkoły spotykają się; sugerują obraz społeczeństwa jako dynamicznego procesu, w toku którego ludzie, przez swoje działania, wytwarzają i reprodukują kontekst własnej egzystencji - struktury społeczne, które z kolei stają się warunkami początkowymi - ograniczającymi lub stymulującymi - dalszych ich działań. Pojawia się więc tutaj szczególna, nowa ontologia społeczna, swoista wizja rzeczywistości.

Do góry