Ocena brak

Staw zawiasowy

Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011

Staw zawiasowy (ginglymus; ginglymos = zawias) jest stawem jednoosiowym. Główka stawowa ma kształt bloczka, zwykle z rowkiem, który jest rynienką kierunkową. Panewka stawowa, stanowiąca negatyw główki, wyposażona jest w odpowiednią listewkę kierunkową dopasowaną do rynienki. Stawowa oś ruchu ustawiona jest poprzecznie do długiej osi kości wchodzących w skład stawu. Staw pozwala na ruchy w jednej płaszczyźnie, ustawionej pod kątem prostym do osi stawu, mianowicie na zgięcie (flexio) i prostowanie (ex-tensio).

Oba człony stawu podczas ruchu ustawiają się do siebie pod kątem. Koniec poruszanej części ciała, jak również każdy punkt poruszanych kości, opisuje łuk. Charakterystyczną właściwością stawów zawiasowych są stale występujące więzadła poboczne (ligamenta collate-ralia), napięte w zasadzie we wszystkich położeniach stawu, a nie ograniczające jego ruchów. Zadanie ich polega na prowadzeniu i umocowaniu stawu i. wraz z listewką kierunkową, na zabezpieczeniu stawu przed bocznym przesunięciem końców stawowych. Ściany torebki w stawach zawiasowych, przednia i tylna, są dostatecznie duże, żeby nie krępować ruchów. W ruchach zgięcia jedna ściana rozluźnia się, druga, przeciwległa — napina, w ruchach prostowania — odwrotnie. Przykładem typowego stawu zawiasowego są stawy między -paliczkowe.

Podobne prace

Do góry