Ocena brak

Staw śródręczno-paliczkowy kciuka

Autor /aby Dodano /03.01.2012

Staw śródręczno-paliczkowy kciuka (articulatio metacarpophalan-gea potlicis). Staw śródręczno-paliczkowy albo podstawy kciuka w przeciwieństwie do pozostałych palców jest czystym stawem zawiasowym. Staw ten ze swą silnie spłaszczoną główką jest podobny pod względem budowy do stawów międzypaliczkowych palców.

Torebka stawowa po stronie grzbietowej jest odporniejsza niż po stronie dłoniowej; po obu bokach jest ona wzmocniona szerokimi więzadłami pobocznymi. W część dłoniową torebki stawowej są włączone zwykle dwie trzeszczki. wyczuwalne przez skórę. Zwichnięcia kciuka występują stosunkowo często (stanowią 5—10% wszystkich zwichnięć kończyny górnej) w razie upadku na rękę, kiedy odstający kciuk jest przegięty grzbietowo.

Ruchy dokoła osi grzbietowo-dłoniowej, jak również ruchy obrotowe nie występują; zachowane są tylko ruchy zawiasowe dokoła osi poprzecznej, przy czym są one tutaj mniejsze niż na pozostałych palcach (50—70°).

Podobne prace

Do góry