Ocena brak

Staw poprzeczny stępu

Autor /aby Dodano /04.01.2012

Staw poprzeczny stępu (articulatio tarsi transversa). Staw skokowo-łódkowy i piętowo-sześcienny tworzą razem staw poprzeczny stępu, dawniej zwany stawem Choparta. Na grzbiecie stopy szczelina obu stawów biegnie esowato i poprzecznie do długiej osi stopy- Wypukłość przyśrodkowa jest skierowana do przodu, boczna — ku tyłowi. Jamy obu stawów objętych wspólną nazwą prawie zawsze są od siebie oddzielone. Ze względów praktycznych oba stawy otrzymały wspólną nazwę, ponieważ w tym miejscu stopy z łatwością wykonujemy odjęcie jej części przedniej, pod warunkiem że więzadło rozdwojone zostanie przecięte. Z tego też powodu więzadło to, mocno łączące kość piętową, łódkowatą i sześcienną, zostało nazwane kluczem do stawu poprzecznego stępu.

Podobne prace

Do góry