Ocena brak

Staw piszczelowo-strzałkowy

Autor /aby Dodano /04.01.2012

Więzozrost (staw) piszczelowo-strzałkowy [syndesmosis (articulatio) tibiofibularisj stanowi połączenie między wcięciem strzałkowym dolnego końca kości piszczelowej a powierzchnią przyśrodkową dolnego końca strzałki. Obie zwrócone do siebie powierzchnie kostne czasem tylko w swej przedniej części powleczone są chrząstką szklistą, przeważnie stykają się tylko blaszkami okostnej. Między obie wpukla się szczelinowata wypustka maziowa jamy stawu skokowego górnego. Do przodu i do tyłu od więzozrostu znajdują się dwa silne pasma włókniste, więzadło piszczelowo-strzałkowe przednie i tylne (ligamentum tibiofibulare anterius et posteriusl)\ biegną one skośnie ku dołowi i ku bokowi na powierzchnię przednią lub tylną kostki bocznej. Niewielka ruchomość więzozrostu umożliwia nieznaczne odchylenie boczne obu kostek w ruchach zgięcia grzbietowego stopy. Strzałka jest więc i u góry, i u dołu sprężyście połączona z kością piszczelową, co stanowi istotne zabezpieczenie przeciw złamaniu.

Podobne prace

Do góry