Ocena brak

Staw elipsoidalny

Autor /wiktoria Dodano /30.12.2011

Staw elipsoidalny (art. ellipsoidea), czyli k ły k c i o wy (art. condylaris). ma główkę stawową o przekroju eliptycznym, wypukłą w stosunku do swej długiej osi. jak również do osi krótkiej, ustawionej prostopadle do pierwszej. Panewka stawowa jest odpowiednio wklęsła. Staw ten ma dwie główne osie, w stosunku do których wykonywane ruchy odbywają się w dwóch prostopadłych do siebie płaszczyznach. Przykładem tego stawu jest staw promieniowo-nadgarstkowy. Odróżniamy tu zgięcie dłoniowe i grzbietowe (flexio palmaris et dorsalis) oraz przywodzenie i odwodzenie (adductio et abduc-tio), tj. zbliżanie i oddalanie w stosunku do płaszczyzny symetrii ciała. Z połączenia obu ruchów powstaje ruch obwodzenia (circumduc-tio); powoduje on obwodzenie danej części ciała na powierzchni stożka. Dalszy koniec poruszającej się kości zakreśla podstawę stożka, koniec bliższy (jama stawowa) tworzy wierzchołek stożka.

Podobne prace

Do góry