Ocena brak

Statystyki ludności - Struktura biologiczna ludności w Polsce

Autor /Cezar444 Dodano /30.09.2011

Na strukturę biologiczną ludności w naszym kraju miał wpływ przyrost naturalny, migracje oraz kataklizmy (np. wojny) poszczególnych lat. Wojny spowodowały duże straty wśród pewnej grupy ludności (głównie mężczyzn) i dlatego w grupie osób poniżej 50 roku życia występuje przewaga mężczyzn nad kobietami, a odwrotna tendencja występuje po przekroczeniu progu 50 roku życia.

Odmłodzenie społeczeństwa polskiego jest wynikiem wyżu demograficznego, jaki wystąpił po II Wojnie Światowej, a także jego późniejszego echa około lat 60. Obecnie następuje znaczny spadek liczby urodzeń i następuje stopniowe starzenie się społeczeństwa.

Współczynnik feminizacji w Polsce, czyli przewagi liczby kobiet nad liczbą mężczyzn, występuje głównie w miastach, ponieważ więcej kobiet niż mężczyzn decyduje się na opuszczenie wsi na korzyść miast. Wysoki jest współczynnik feminizacji w miastach związanych z przemysłem lekkim i odzieżowym, a także w miejscowościach wypoczynkowych, gdzie mogą one znaleźć więcej pracy. Natomiast w rejonach wydobywczych oraz związanych z przemysłem ciężkim występuje znaczna przewaga liczby mężczyzn.

Od 40 roku życia możemy na piramidzie wieku odczytać wzrastającą przewagę liczby kobiet nad liczbą mężczyzn. Związane jest to z dużą umieralnością mężczyzn w tym okresie życia, spowodowaną częściej niż u kobiet występującymi zawałami, stresem i depresjami prowadzącymi wręcz do samobójstw. Statystyki wykazują, że mężczyźnie częściej niż kobiety odbierają sobie życie.

Charakterystyczne "wcięcia" w piramidzie, oprócz tych spowodowanych I i II Wojną, określają niże demograficzne. Np. przewaga osób w wieku 35-49 lat nad osobami w wieku 20-34 lata to efekt falowości niżów i wyżów demograficznych.

Ludność Polski wdłg płci i wieku w % w stosunku do ludności ogółem w roku 1991.

Wiek Kobiety w % Mężczyźni w %

0-4    3,8        4,0

5-9    4,4        4,5

10-14    4,1    4,3

15-19    3,7    3,8

20-24    3,2    3,3

25-29    3,4    3,6

30-34    4,2    4,4

35-39    4,2    4,3

40-44    3,5    3,5

45-49    2,4    2,3

50-54    2,7    2,5

55-59    2,7    2,4

60-64    2,7    2,1

65-69    2,3    1,6

70-74    1,3    0,8

75-79    1,3    0,7

80-84    0,4    0,4

85 i więcej    0,5    0,2

Podobne prace

Do góry