Ocena brak

Statystyki ludności - Analiza gęstości zaludnienia w Polsce

Autor /Cezar444 Dodano /30.09.2011

Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na gęstość zaludnienia w Polsce są: występowanie bogactw naturalnych, charakter środowiska przyrodniczego oraz sposób jego zagospodarowania. Wszystkie najbardziej rozwinięte, a tym samym również zaludnione, miasta, leżą nad rzekami, co jest wynikiem dużego znaczenia posiadania zasobów wodnych oraz portów dla rozwoju miast. Z analizy ryciny nr 4 wynika, że najbardziej zaludnione województwa w Polsce mają miasta położone nad największymi rzekami kraju. Wyjątkami są województwa, w których nadrzędną rolę odgrywa przemysł, tak np. w okręgu Łódzkim przemysł włókienniczy. Duży rynek pracy, jakim jest stolica i jej najbliższe przyległości są wynikiem dużego zagęszczenia ludności w tym rejonie. Na trzecim miejscu plasuje się byłe województwo Katowickie, co związane jest przede wszystkim z rolą przemysłu wydobywczego; ten sam czynnik oddziałuje na zagęszczenie w rejonie GOP-u.

Liczba ludności na danym terenie zależy również od takich czynników jak produktywność ziemi, aktywność gospodarcza czy ukształtowanie zamieszkiwanego terenu. Ponad Połowa ludności kraju zamieszkuje obszary nizinne, 1/3 na terenie umiarkowanie wyżynnym, a tylko 1/5 na obszarach górzystych i wyżynnych. Najsilniej zaludnione są województwa Polski centralnej i południowej: Krakowskie, Łódzkie, Warszawskie, zaś najsłabiej województwa północne i wschodnie: Słupskie, Koszalińskie, Łomżyńskie.

Województwa o największym zagęszczeniu to głównie te, w których znajdują się miasta akademickie. Jest to związane z ciągłą migracją młodzieży z miast mniejszych i wsi do miast większych, gdzie po zakończeniu edukacji często osiadają na stałe.

Gęstość zaludnienia w Polsce według województw:

Województwa Ludność na km2

Bialskopodlaskie 58

Olsztyńskie 63

Białostockie 70

Opolskie 120

Bielskie 248

Ostrołęckie 63

Bydgoskie 109

Pilskie 60

Chełmskie 65

Piotrkowskie 103

Ciechanowskie 69

Płockie 102

Częstochowskie 127

Poznańskie 166

Elbląskie 81

Przemyskie 93

Gdańskie 197

Radomskie 105

Gorzowskie 60

Rzeszowskie 169

Jeleniogórskie 120

Siedleckie 78

Kaliskie 111

Sieradzkie 85

Katowickie 590

Skierniewickie 107

Kieleckie 123

Słupskie 57

Konińskie 93

Suwalskie 46

Koszalińskie 62

Szczecińskie 99

Krakowskie 381

Tarnobrzeskie 97

Krośnieńskie 89

Tarnowskie 167

Legnickie 130

Toruńskie 125

Leszczyńskie 96

Wałbrzyskie 177

Lubelskie 151

Warszawskie 638

Łomżyńskie 53

Włocławskie 99

Łódzkie 733

Wrocławskie 181

Nowosądeckie 131

Zamojskie 71

Zielonogórskie 76

Podobne prace

Do góry