Ocena brak

Statystyka porównawcza podaży pracy

Autor /Jordan Dodano /14.04.2011

 

W modelu gospodarki rynkowej uwzględniamy dwie grupy podmiotów gospodarczych: gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa. Powiązania i zależności między podmiotami powstają za pośrednictwem dwóch rynków- rynku dóbr oraz rynku czynników produkcji. Czynniki produkcji to przede wszystkim: praca, kapitał, ziemia. Na rynku czynników produkcji członkowie gospodarstw domowych (konsumenci) kształtują podaż czynników, oferując np.: swoją pracę przedsiębiorstwom, przedsiębiorstwa z kolei wyznaczają popyt na dany czynnik produkcji, niezbędny do rozwoju działalności produkcyjnej. Oba podmioty, tzn. pracownik, oferujący swoją pracę i przedsiębiorstwo, kupujące na rynku pracę jako niezbędny czynnik produkcji i płacące za nią określoną cenę, poszukują pozycji optymalnej na rynku czynników produkcji. Cena pracy jest dla przedsiębiorstwa kosztem produkcji. Równocześnie z wykorzystania pracy pracownika producent odnosi korzyści w postaci wytworzonych dóbr, które następnie sprzedaje na rynku po określonej cenie. Celem producenta jest osiągnięcie jak najwyższych zysków z zakupionych i wykorzystanych czynników produkcji (w tym wypadku pracy). Zgodnie z tym kryterium producent wyznacza popyt na określone czynniki produkcji (pracę). Producenci konkurują między sobą o jak najkorzystniejszy (po jak najniższej cenie) zakup pracy, natomiast sprzedający (oferujący pracę i określone umiejętności) o jak najkorzystniejszą jej sprzedaż (po jak najwyższej cenie). Powstające na rynku czynników produkcji relacje między popytem, podażą i ceną zależą od tego, czy podmioty gospodarcze działają w warunkach doskonałej czy też niedoskonałej konkurencji.

Podobne prace

Do góry