Ocena brak

Statyka społ.wg A.Comte’a

Autor /Laura Dodano /31.03.2011

 

Jest to część socjologii zajmująca się strukturalno-funkcjonalnym obrazem społ.Jej zadaniem jest badanie warunków społ.egzystencji jedn.,rodziny,społ.Głównym zadaniem statyki społ.jest badanie warunków egzystencji człowieka i opis budowy wyodrębnionych stuktur społ.Strukturę tę wyobrażał sobie jako harmonię.

*ład społ.jest gdy istnieje odpowiedni stosunek między płciami

*ład społ.gwarantuje ład między pokoleniami – podporządkowanie młodszego pokolenia pokoleniu średniemu i starszemu

*rodzina jako podst.komórka społ.sprzyja podziałowi pracy,kooperacji,a rodziny współpracujące ze sobą tworzą społ.

*stan harmonii uważał za stan naturalny(pozytywista),niechętnie odnosił się do zmian burzących strukturę(wróg rewolucji,przemian,patologii)

*ogromną rolę przypisywał państwu,które poprzez aparat urzędniczy ma gwarabtować ład i harmonię.

Podobne prace

Do góry