Ocena brak

Statut organiczny Królestwa Polskiego z 1832 roku

Autor /Adolf Dodano /11.08.2011

14 lutego 1832 roku  car Mikołaj I wydał Statut Organiczny. Ogłoszono go jako rzekomą zmianę konstytucji, w rzeczywistości znosił ona dawną konstytucję. W miejsce istniejącej od 1830 roku unii, Statut inkorporował Królestwo do Cesarstwa Rosyjskiego, znosił odrębność koronacji i wojska. Zachowywał osobny skarb Królestwa i rząd. Radzie administracyjnej przewodniczyć miał z urzędu mianowany przez cesarza namiestnik. Została ona oddzielona od Rady stanu. Rada stany podporządkowana została Radzie Państwa Cesarstwa Rosyjskiego, utraciła tez swoje funkcje związane z systemem parlamentarnym z uwagi na likwidację sejmu.

W 1841 roku Radę zniesiono. Pozostawiono jedynie trzy Komisje Rządowe : spraw wewnętrznych , duchownych i oświecenia publicznego, sprawiedliwości, przychodów i skarbu. Na ich czele postawiono w miejsce ministrów dyrektorów głównych. W zakresie administracji terenowej utrzymano czasowo dawny podział terytorialny na województwa, obwody, powiaty, gminy, zachowując dotąd działające władze lokalne.  W prawdzie Statut Organiczny utrzymywał w administracji i sądownictwie język polski jako urzędowy, lecz od 1836 roku znajomość języka rosyjskiego dawała pierwszeństwo w przyjmowaniu do służby państwowej.  

Podobne prace

Do góry