Ocena brak

Status przedstawiciela gminy na zgromadzeniu

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Organom gminy ( wójtowi, burmistrzowi) w trakcie zgromadzenia przysługują prawa porządkowe:

  • Organy te mogą delegować na takie zgromadzenia swoich przedstawicieli.

  • Delegowani przedstawiciele organu gminy, przybywając na zgromadzenie, są obowiązani okazać swoje upoważnienia przewodniczącemu zgromadzenia.

  • Szczególnym uprawnieniem tych przedstawicieli jest możliwość rozwiązania zgromadzenia. Możliwe to jest tylko wtedy, gdy przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu znacznych rozmiarach lub narusza ustawę albo przepisy ustaw karnych, należy niezwłocznie poinformować o tym przewodniczącego, a jeśli on nie wszczyna żadnych kroków to przedstawiciel gminy może rozwiązać zgromadzenie.

Wydaje się tu decyzje w trybie szczególnym- decyzję ustną po 3- krotnym ostrzeżeniu uczestników o rozwiązaniu zgromadzenia.

Podobne prace

Do góry