Ocena brak

Status prawny banku centralnego w Polsce

Autor /Szczepan13 Dodano /20.12.2011

NBP jest bankiem centralnym RP – konstytucyjnym organem państwa.

  1. NBP posiada osobowość prawną i prawo używania pieczęci z godłem państwowym

  2. NBP nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych

  3. Działalność NBP jest prowadzona na obszarze RP

  4. Siedzibą NBP jest Warszawa

Ma wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej, organizuje też gospodarkę znakami pieniężnymi. Ma udział w kształtowaniu i realizacji polityki gospodarczej państwa oraz poprzez Radę Polityki Pieniężnej ma wpływ na jej kształtowanie przez Rząd.

Podobne prace

Do góry