Ocena brak

Status osoby fizycznej

Autor /Klemens88888 Dodano /22.11.2011

Zdolność prawną osoby określano trzema tzw. status:

Status libertatis – osoby wolne (wolno urodzeni i wyzwoleńcy) i niewolne,

Status civitatis – pozycja związana z obywatelstwem (obywatele rzymscy, Latyni i cudzoziemcy – peregryni)

Status familiae – określony poprzez status osoby w rzymskiej rodzinie agnatycznej (nie podlegającej władzy - sui iuris i tej władzy podległe - alieni iuris)

Związane z tym były różnice w zakresie zdolności prawnej (prawa publicznego i prywatnego). Podział na plebejuszy i patrycjuszy i walka o równouprawnienie zakończona wydaniem ustawy lex Hortensia 286 r.p.n.e. –zrównywało uchwały zebrań plebejskich z ustawami zgromadzeń ludowych.

Podział na ludzi wolnych liberi (wolno urodzonych ingenui i wyzwoleńców liberti, libertini) oraz niewolnych servi.

Kolejne rozróżnienie wolnych i wyzwoleńców wnikało z posiadania obywatelstwa rzymskiego, bycia Latinami (Latini Iuniani – Latyni wyzwoleńcy), czy niewolnikami. Półwolni ludzie o czasowo lub na stałe ograniczonej wolności.

Podobne prace

Do góry