Ocena brak

Statki a rezonans

Autor /Pilot0 Dodano /31.01.2012

Może się zdarzyć, że statek płynący ze stałą pręd­kością po falach może trafić na taką ich długość, że częstość ich uderzania jest równa częstości własnej kiwania statku. Podobnie jak dziecięca huś­tawka, która do rozhuśtania potrzebuje niewielkich pchnięć w dobrze dobranych odstępach czasu, sta­tek będzie chciał kiwać się gwałtownie w przód i w tył.
Mówi się, że statek wpada w rezonans, gdyż właśnie rezonansem nazywamy zjawisko, gdy sto­sunkowo słabe wzbudzenia przykładane w okre­ślonych momentach i z określoną częstością po­wodują iście olbrzymi efekt. Aby zminimalizować efekt kołysania wzdłużnego, przeprowadzane są testy wodne modelu statku. W razie potrzeby mo­dyfikuje się konstrukcję tak, aby utrzymać kiwa­nie na akceptowalnym poziomie.

Podobne prace

Do góry