Ocena brak

Starożytna klasyfikacja form państwa (ustrojów)

Autor /Marek555 Dodano /16.06.2011

Formy:

Reżim – demokratyczny i totalitarny

Forma rządów – monarchia i republika

Forma państwa (3 elementy):

 • Forma rządów

 • Tzw. reżim polityczny

 • Ustrój terytorialny państwa

Kryteria klasyfikacji:

I. Kryterium ze względu na formę rządu:

  1. Monarchie

  2. Republiki

  3. >

Republikawładza pochodzi od narodu, jest określony czas sprawowania władzy i prawna odpowiedzialność głowy państwa

II. Kryterium ze względu na wewnętrzny podział państwa

 • Państwo unitarne: wewnętrznie jednolite, jednostki administracyjno-terytorialne są podporządkowane organom centralnym, nie mają żadnej politycznej samodzielności występuje jednolity system prawa np. Polska

 • Państwo złożone:

  1. Unia personalna- związek dwóch lub więcej państw poprzez osobę wspólnej głowy państwa z zachowaniem odrębnego systemu instytucji państwowych

  2. Unia realna: związek dwóch lub więcej państw będących podmiotem prawa międzynarodowego. W ramach tej unii sprawy zagraniczne, finansowe, wojskowe są rozwiązywane wspólnie dla wszystkich państw

  3. Konfederacja- związek państw powołany w celu realizacji określonych zamierzeń Unia Europejska

  4. FederacjaRosja, RFN, USA, Szwajcaria

 • Autonomia – ograniczona suwerenność powstała z różnych przyczyn, np. uwarunkowania geograficzne np. Kraj Basków, Kosowo, Grenlandia

III. Kryterium ze względu na reżim polityczny:

a) Państwa demokratyczne: ustrój parlamentarno-gabinetowy, prezydencki, pólprezydencki)

b) Państwa autorytarne:

  • Ograniczony pluralizm przejawiający się w istnieniu jednej partii politycznej

  • Zawężony zakres udziału społeczeństwa w organizacjach politycznych państwa

  • Elitarność form działalności publicznej

  • Postępująca depolityzacja

  • Polityczne sterowanie nastrojami społeczeństwa

c) Państwa totalitarne:

 • Władza skupiona w rękach jednostki lub grupy

 • Rozbudowany system kontroli

 • Upolitycznienie aparatu kontroli

 • Rozbudowany system terroru

 • Centralizacja gospodarki i polityki gospodarczej

Podobne prace

Do góry