Ocena brak

Starożytna Grecja - koleba kultury europejskiej

Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011

Niezależność i rozkwit Grecji trwały bardzo krótko (od roku 500 do 338 p.n.e., czyli około 150 lat), jednakże okres ten zaznaczył się głębokim wpływem na całą cywilizacje. Grecy, podobnie jak inne ludy, mają swoich niewolników i surowo ograniczają obcym wstęp do swoich miast, lecz obywatele greccy są ludźmi wolnymi, obojętnie czy są wioślarzami, rolnikami czy kupcami. Miastem rządzi grupa ludzi wybranych przez lud, czyli panuje demokracja. Wybierani są zarządcy, sędziowie, generałowie. Ludność Aten sama wymierza sprawiedliwość. Wolność jest najbardziej cenionym dobrem. Miasta mają swoje konstytucje i prawa, których nikomu nie wolno łamać.

Prawa te są ustalane lub przyjmowane od innych narodów (Egipcjan, Asyryjczyków czy Babilończyków) tak, aby stanowiły logiczną i zwartą całość. Działają w tedy pierwsi filozofowie i najwięksi matematycy świata antycznego. Powstaje teatr, poezja epicka i komedia, kwitnie krasomówstwo. Rzeźbiarze i architekci przyozdabiają miasta zgodnie z potrzebami ludzi, tworzą targowiska z otaczającymi je portykami, budują ozdobne grobowce, brukują ulice i wznoszą akropole z licznymi świątyniami. Greccy bogowie są znani poza Grecją- Apollona czci się w Azji, a Artemidę w Marsylii. Po raz pierwszy w historii świata sztuka, nauka i myśli ludzi odrywają się od potrzeb materialnych. Rodzi się humanizm i jego główna zasada- szacunek, jaki winien jest człowiek drugiemu człowiekowi.

Do góry