Ocena brak

Stare ruchy społeczne wg. Heberle

Autor /Abel Dodano /15.09.2011

Ruch społeczny to zbiorowe działanie i dążenia ludzi do realizacji wspólnego celu. Działania te są mniej lub bardziej zorganizowane.

Mechanizm powstawania ruchu społecznego:

 • jeśli pewna ilość ludzi nie może zaspokoić swoich potrzeb

 • rodzi to frustrację, niezadowolenie, zmobilizowanie energii na osiągnięcie środków pozwalających zaspokoić potrzebę

 • powstaje napięcie emocjonalne, ludzie porozumiewają się, uświadamiają sobie nawzajem swoje położenie

 • niepokój przeradza się w niepokój społeczny (szukanie kontaktów, dyskusje)

 • to punkt wyjścia do rozwoju ruchów społecznych

3 rodzaje ruchów społecznych:

 1. reformatorskie – dążą do zmiany istniejącej sytuacji na drodze prawnej, legalnie, nie podważają podstaw ustrojowych, przyjmują postać zrzeszeń dobrowolnych, dzielą się na ruchy o celach ogólnych (ruch emancypacji kobiet) i szczegółowych (ruch antyalkoholowy).

 2. rewolucyjne – w początkowej fazie mogą być podobne do ruchów reformatorskich, nie dążą do stopniowej zmiany istniejącej sytuacji społecznej, ale chcą ją obalić przy użyciu siły, przemocy, wbrew prawu

 3. ekspresyjne – ich celem jest manifestacja i zaspokojenie potrzeb estetycznych, religijnych, intelektualnych

Stare ruchy społeczne wg Heberle:

 • ruch społeczny jako substytut organizacji politycznej

 • ruchy są od organizacji politycznych bardziej amorficzne i płynne

 • stanowią często fazę embrionalną partii politycznych

 • ich celem jest otwarcie przestrzeni dla określonych działań

 • związane są z wartościami materialnymi, ekonomicznymi, wzrostem gospodarczym, bezpieczeństwem militarnym i społecznym

Można przeprowadzić charakterystykę ruchów społecznych ze względu na bazę:

 • bazę klasową (ruchy chłopskie)

 • dziedzictwo polityczne (ruchy liberalne, ruchy konserwatywne)

Podobne prace

Do góry